Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämä on Hyvän Hoidon Palvelut Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Tietosuojaselosteessa sovellettavat lait:
Tietosuojalaki (5.12.2018/1050)

Laadittu 14.12.2022.
Tarkistettu viimeksi 4.5.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Hyvän Hoidon Palvelut Oy
Y-tunnus: 3009328-7
Osoite: Kumitehtaankatu 5 F , 04260 Kerava
Puhelin: 050 401 6395
hyvanhoidonpalvelut.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Jan Edelmann
jan.edelmann@hyvanhoidonpalvelut.fi

3. Rekisterin nimi

Hyvän Hoidon Palvelut Oy:n markkinointi- ja analytiikkarekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hoitaminen, sekä markkinointi ja viestintä.
Rekisterin hallinta ja tietojen käsittely voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän yhteistyökumppanille, joka on sitoutunut noudattamaan tätä rekisteriselostetta.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella
tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri saattaa sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön perustiedot (nimi, syntymäaika, yhteystiedot)
  • Työhakemus ja mahdollinen ansioluettelo
  • Työnhakijan työnhakua koskevat tiedot
  • Yhteysloki (mm. Internet protokolla -osoite)

7. Tietojen säilytysaika

Rekisterin tietoja säilytetään 365 päivän ajan, kunnes ne joko poistuvat automaattisesti tai siirtyvät Työntekijärekisteriin, jossa sovelletaan Työntekijärekisterin tietosuojaselostetta.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

  • Henkilöltä itseltään (mm. nettisivuilla olevien lomakkeiden kautta)
  • Erinäisten analytiikka työkalujen avulla (mm. Google Analytics)

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Voit tarkistaa sivuston käyttämät evästeet Hyvän Hoidon Palvelut Oy:n Evästeselosteesta.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterinpitäjä pitää rekisteriselosteen rekisteröidyn saatavilla.

Rekisteröidyllä on tietosuojalain mukaisesti oikeus tarkistaa itseään koskevat, rekisterissä olevat tiedot tai saada tietää, että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjä samalla ilmoittaa rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet ja mihin rekisterin tietoja tyypillisesti käytetään ja luovutetaan.

Rekisterinpitäjä antaa edellä mainitut tiedot pyydettäessä.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti erillisenä dokumenttina ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen:
Hyvän Hoidon Palvelut Oy
Jan Edelmann
Kumitehtaankatu 5 A 24 , 04260 Kerava

Tai sähköpostitse osoitteeseen:
jan.edelmann@hyvanhoidonpalvelut.fi

Tarkastuspyytäjän on todistettava henkilöllisyytensä tarkastusta pyytäessä.
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen tiedon korjaamista, poistamista ja täydentämistä.

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:
hhp@hyvanhoidonpalvelut.fi

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

Suostumuksen peruuttaminen
Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: tietosuoja.fi/yhteystiedot