Siirry sisältöön

Vantaa/Kerava hyvinvointialue

Olemme osallistumassa kilpailutukseen ja etsimme Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle työntekijöitä.

Etsimme lähihoitajia, sairaanhoitajia, terveydenhoitajia sekä ohjaajia.

Tarjolla on keikkatöitä tai sijaisuuksia 1.10.2024 alkaen.

Lähihoitajat
Hoiva-asuminen, vanhusten kotona asumisen palvelut, sairaalapalvelut, vammaisten asumispalvelut, aikuissosiaalityö asumispalvelut, työllistymistä ja osallisuutta tukevat palvelut.

 • Terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) 5§ tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 § mukainen lähihoitajan tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukainen vastaava pätevyys ja oikeus käyttää tehtävään soveltuvaa nimekesuojattua ammattinimikettä.

Lääkeluvat: LOVen LOP, PKV, KIPU 1 ja VARO-osiot, sekä suoritetut lääkenäytöt

Sairaanhoitajat
Hoiva-asuminen, vanhusten kotona asumisen palvelut, sairaalapalvelut, vammaisten asumispalvelut, aikuissosiaalityö asumispalvelut, terveysasemat.

 • Sairaanhoitajalla tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 5 §
  mukainen oikeus harjoittaa sairaanhoitajan ammattia.

Lääkeluvat: LOP, PKV, ROK, KIPU 1 ja VARO. Lisäksi sairaalapalveluissa tulee olla suoritettuna IV, ABO ja KIPU 2 sekä suoritetut lääkenäytöt.

Terveydenhoitajat
Neuvolat, kouluterveydenhuolto, opiskeluterveydenhuolto, terveysasemat.

 • Terveydenhoitajalla tulee olla terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain
  (559/1994) 5 § mukainen oikeus harjoittaa terveydenhoitajan ammattia.

Lääkeluvat: LOP, PKV, ROK, KIPU 1, VARO, ABO sekä rokotusnäytöt.

Ohjaajat:
Ohjaajien työkohteet vaihtelevat ja työtehtävät määräytyvät työkohteiden mukaan.

Ohjaajilta edellytetään pääsääntöisesti:

 • terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) 5§ tai sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 3 § mukaista lähihoitajan tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä ja oikeutta käyttää tehtävään soveltuvaa nimekesuojattua ammattinimikettä.
  Palvelukuvaus SOTE-henkilöstövuokrauksen hankinta 14
 • sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§ mukaista pätevyyttä
  ja oikeutta harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä
  (sosionomi AMK, geronomi AMK tai kuntoutuksen ohjaajan AMK) tai muuta soveltuvaa sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkintoa (esimerkiksi sairaanhoitaja AMK tai toimintaterapeutti AMK).

Jätä pian hakemus!